ഈ വഴി ഇനിയും...

Tuesday, September 6, 2011

അമ്മയോര്‍മ്മ
ഓര്‍മ്മയാണമ്മ
പൂപ്പൊലികളായൊരോര്‍മ്മ
നിലാവിന്‍ തെളിച്ചമായൊരോര്‍മ്മ

അണകെട്ടിയ നീര്‍ക്കെട്ടിന്‍
പ്രകമ്പനം പോലൊരോര്‍മ്മ
വെയിലിന്‍ എരിയല്‍ പോലൊരോര്‍മ്മ
മഴതന്‍ താളത്തിന്‍ ചടുലമായൊരോര്‍മ്മ
കണ്ണീര്‍ കലരും കിതക്കുമൊരോര്‍മ്മ
കണ്ണായ് പൊതിയും കവചമായൊരോര്‍മ്മ
അകന്നു പോം അകലത്തിന്‍ വിരഹമാ‍യൊരോര്‍മ്മ
അരികത്താവുമ്പോള്‍ നിഴലിന്‍ തണലായൊരോര്‍മ്മ
കണ്ണുകളടയുമ്പോള്‍ കരള്‍കവിയാനൊരോര്‍മ്മ
മരുഭൂമിയില്‍പ്പെടുമ്പോള്‍
മഴയായൊരോര്‍മ്മ
മഴനൂലിന്‍ തുഞ്ചത്ത് മാരിവില്‍
പൂക്കുമ്പോള്‍
അരുമയാമൊരമ്മയോര്‍മ്മ

3 comments:

ശോഭനം said...

മഴനൂലിന്‍ തുഞ്ചത്ത് മാരിവില്‍
പൂക്കുമ്പോള്‍
അരുമയാമൊരമ്മയോര്‍മ്മ

ശ്രീനാഥന്‍ said...

അമ്മയോര്‍മയില്‍ കവിതയുടെ മാരിവില്‍ ! ഓണാശംസകള്‍!

Sapna Anu B.George said...

ശോഭ ഇവിടെ കണ്ടതിലും കവിതകൾ വായിച്ചതിലും സന്തോഷം, അമ്മയുടെ നഷ്ടം അതനുഭവിച്ചവർക്കേ ആ വേദന അറിയൂ, അമ്മയുള്ളപ്പോൾ അമ്മയെ ആർക്കും വിലയില്ല.