ഈ വഴി ഇനിയും...

Wednesday, September 21, 2011

ഒരില ജന്മംകാറ്റിന്റെ കൂട്ടില്‍
ഒരിലക്കും തോന്നില്ല
താഴെ
ഒരിടം
ഒഴിഞ്ഞുകിടപ്പെന്ന്.

മേഘത്തെ കണ്ണുവെക്കുന്ന
ബാഷ്പത്തിനും
തോന്നില്ല
മഴയില്‍ മുഴക്കമായ് പതിക്കുമെന്ന്

ഒന്നിനോടൊന്നായ് ഇണങ്ങുവാനും
ഒന്നില്‍ നിന്നോന്നായ്
അടരുവാനും
തിരിനീട്ടും
ഒരിതള്‍
ഞാന്‍.

5 comments:

ശോഭനം said...

ഒന്നിനോടൊന്നായ് ഇണങ്ങുവാനും
ഒന്നില്‍ നിന്നോന്നായ്
അടരുവാനും
ഒരു ജന്മത്തിന്‍
ബാക്കിപത്രം
ഞാന്‍

മണിലാല്‍ said...

ഒന്നിനോടൊന്നായ് ഇണങ്ങുവാനും
ഒന്നില്‍ നിന്നോന്നായ്
അടരുവാനും
ഒരു ജന്മത്തിന്‍
ബാക്കിപത്രം
ഞാന്‍

JOJY CHEMBAN said...

PRANAYAVUM PAZHUTHU POKUMO??????????ADARUVAN KOTHIKYUMO??????????

ഇലഞ്ഞിപൂക്കള്‍ said...

നല്ല വരികള്‍...

ശ്രീനാഥന്‍ said...

ഇഷ്ടമായി.