ഈ വഴി ഇനിയും...

Tuesday, September 25, 2012

പൂക്കളുടെ ഭാഷ


ഒഴുക്കിനെതിരെ
അണകെട്ടുന്നതെന്തിനാണ്
ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നും 
വെള്ളാരം കല്ലുകല്‍ പെറുക്കുന്നതെന്തിനാണ്
നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ 
 വീടു പണിയുന്നതെന്തിനാണ്
കണ്ണിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ 
അതിനെ കലരാന്‍ വിടാത്തതെന്തു കൊണ്ടാണ്
മഴയെ നമ്മള്‍ 
മറ കൊണ്ടളക്കുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണ് 
തൊടാ‍തെ പോകാന്‍
അതിനെ വിടുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണ്
പൂവിനെ നമ്മള്‍ 
ഇതളുകളായി കാണുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണ്


കൂമ്പിപ്പോയ വാക്കുകളില്‍ നിന്നും
നമ്മള്‍ ലോകത്തെ
നിര്‍വ്വചിക്കുന്നതു പോലെ
കിളിക്കുറുകലില്‍ നിന്നും 
വസന്തം ഉറവ പൊട്ടുന്നതു പോലെ
വിരിഞ്ഞ പൂവില്‍ നിന്നാണ് ദൈവം
ലോകത്തോടു സംസാരിക്കുന്നത്.............

4 comments:

ശോഭനം said...

വിരിഞ്ഞ പൂവില്‍ നിന്നാണ് ദൈവം
ലോകത്തോടു സംസാരിക്കുന്നത്.............

മണിലാല്‍ said...

വിരിഞ്ഞ പൂവില്‍ നിന്നാണ് ദൈവം
ലോകത്തോടു സംസാരിക്കുന്നത്.............

പൈമ said...

ശോബേച്ചി...എന്താ ഭംഗി ...
നല്ല സുന്ദരമായ കാഴ്ചപാട്
വ്യക്തമായ ഭാഷയില്‍ ....
അതി മനോഹരമായ
നല്ല ഒരു കവിതയ്ക്ക്
നൂറു നൂറു ഭാവുകങ്ങള്‍ ....

ചന്ദ്രകാന്തം said...

പൂക്കള്‍ വിരിയട്ടെ.. വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കട്ടെ..